Tag «versuri personale»

Încrustat

Prin mai multe spaţii, colorat fonetic, Sunet metaforic de urlet strivit Se iţeşte suflul, scalpelul ermetic Coborât în tihnă din zid nezidit. Şi se simte-n sânge cheag furat din lună, Urcă peste vene ca un vis imund, Un trup peste vioară, trup fără de strună, Noapte de urgie, crimele tot curg. Dimineaţă moartă, totul este …

Primăvară

Înălţarea-i lungă, mirul e-n căldare, Ca zădărnicie ponegrim ninsori, Moarte peste câmpuri, putrezind născare, Zâmbete lichide, noapte făr’ de zori. Ce cofrete triste, siguranţe toarse Peste o lumină cade ceara-n ochi, Minutar sintetic şi priviri ca árse, Sânge în neştire, inuman deochi. Infatuat, destinul, linie de ceai acru Mai zâmbeşte tainic, aprig giuvaer, Peste viaţă …

Sonet, I

De-aş pune-n tihnă mâna pe tot ce nu cuprinde Ascunsul tâlc al cărnii în care mă închei, Ţi-aş mângâia piciorul din criselefantine Şi te-aş închide-n mine, pe veci, fără de chei. Un sunet de vioară îţi este tot grumazul Cînd degetele mele îl acordează fin, Şi fără de sfârşit îţi este tot zăgazul, Acelaşi, înc-o …

Gânduri

Tace lumea rece, e paradontoză Scuipă sânge fraza, viaţa e-un război, Eu atârn speranţa-n splendida veioză Care povesteşte, tandru, despre noi. Tremur dimineaţa, palidă-i trezirea, În cafeaua neagră întregesc ce sunt, Ochii tăi reflectă, rece, omenirea, Sânul tău lacustru pare absolut. Aş cânta mai multe, însă ore mici Ne răpesc din viaţă, către taste fug, …

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.