Încrustat

Prin mai multe spaţii, colorat fonetic,
Sunet metaforic de urlet strivit
Se iţeşte suflul, scalpelul ermetic
Coborât în tihnă din zid nezidit.

Şi se simte-n sânge cheag furat din lună,
Urcă peste vene ca un vis imund,
Un trup peste vioară, trup fără de strună,
Noapte de urgie, crimele tot curg.

Dimineaţă moartă, totul este negru
Se aud romanţe din salvări ce fug,
Peste toată lumea e trimis, integru,
Cain, căci Abel şade încrustat pe plug.

14 august 2009

Dialogăm? :)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.